Košarica

Vaša košarica je prazna ...

Autorska prava

Samovar.hr je u vlasništvu Papar i sol d.o.o., Lubanjski uspon 9, Rijeka, OIB 68646304088.

 

AUTORSKA PRAVA

 Niti jedan od sadržaja koji su bili ili su objavljeni na Samovar.hr web-stranici i s njjom povezanim izvorima u vlasništvu Papar i sol d.o.o. ne smije se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji drugi način koristiti u komercijalne i druge svrhe bez izričitog pismenog pristanka Papar i sol d.o.o. Također, dokumenti, podaci, informacije i drugi sadržaji objavljeni i izrečeni na Samovar.hr ne smiju se koristiti na bilo koji način koji bi mogao ili može uzrokovati štetu Papar i sol d.o.o. ili Samovar.hr. Isto se odnosi za sve sadržaje i načine korištenja koji bi mogli uzrokovati bilo kakvu štetu bilo kojoj trećoj strani. Uz poštivanje svih vlasničkih i autorskih prava, te prava trećih osoba, svi sadržaji sa Samovar.hr se mogu koristiti samo i isključivo za osobne potrebe korisnika na vlastitu odgovornost.Zabranjeno je bez izričitog pismenog dopuštenja Papar i sol d.o.o. kao jedinog vlasnika autorskih prava svih materijala objavljenih na Samovar.hr njihovo bilo kakvo javno prezentiranje, prikazivanje, objavljivanje, prenošenje, davanje na uvid i/ili reproduciranje. Na isti je način zabranjeno i mijenjanje, prepravljanje, modificiranje ili svako drugo otuđivanje, prijenos, prodaja, distribucija, kopiranje, selekcioniranje, i bilo kakva prilagodba bilo kojeg sadržaja Samovar.hr bez ranije navedenog pismenog dopuštenja Papar i sol d.o.o.

 

Cijenik za preuzimanje tekstova i materijala sa Samovar.hr bez prethodne suglasnosti Papar i sol d.o.o:

 

  1. Kartica teksta 50.000,00 kn
  2. Slika 25.000,00 kn

 

U Rijeci, 16.03.2018.